Framtidsplaner
Vår tanke med Andjaktens kennel är att få
fram sunda rastypiska tollare med ett härligt
temperament.

Vi kommer aldrig att göra en parning
där vi inte kan tänka oss att själva behålla
en valp.

Inga nya planerade valpkullar.